Strojírenství

Strojírenství a investiční celky

Strojírenství má v kraji dlouhou tradici v mnoha oborech, které lze přes jistou heterogenitu seskupit do níže uvedených okruhů. Tato doména má vysoký podíl na krajských tržbách průmyslu, zaměstnanosti a výdajích firem na výzkum a vývoj. Ve struktuře firem dominují především malé a střední firmy do 250 zaměstnanců vlastněné domácími subjekty. V oblasti strojírenství patří k aktuálním trendům nasazování a rozšiřování multifunkčních strojů, robotů a schopnosti strojů komunikovat mezi sebou navzájem a s datovým centrem firmy/spolupracující firmy. Téma Průmyslu 4.0 nyní v oblasti výrobních strojů směřuje k tvorbě a sdílení velkých dat, využívání senzoriky a k monitorování stavu strojů a diagnostice. S tímto trendem souvisí hrozba rostoucích bezpečnostních rizik v oblasti IT. Ke klíčovým bariérám dalšího růstu domény patří trh práce, který je na straně nabídky prakticky vyčerpán a dále absence technické vysoké školy v kraji. Doména je založena primárně na firmách, které spolupracují převážně s výzkumnou sférou mimo Královéhradecký kraj.

Prvním segmentem je vývoj a výroba dílů (např. hydraulika, převodovky) a strojů, zejména textilních, tiskařských, zemědělských (včetně využití v precizním zemědělství), lesnických, kovoobráběcích a strojů pro těžbu, dobývání, stavebnictví a sváření.

 

Druhým okruhem je engineering, projektování, výroba a dodávky investičních celků zejména pro stavebnictví, farmaceutický, potravinářský průmysl, chemický a petrochemický průmysl, energetiku (např. větrné elektrárny, soustavy výměny tepla, kotle), ekologické systémy a potravinářský průmysl. Specifickou oblastí je slévárenství, obrábění slitin a kovodělné výrobky.

Průřezově se doména zaměřuje na vývoj nových strojírenských materiálů/konstrukcí a na prototypování pomocí pokročilých metod (aditivní výroba).

Členění znalostní domény

  • Vývoj a výroba dílů (např. hydraulika, převodovky) a strojů
  • Engineering, projektování, výroba a dodávky investičních celků
  • Slévárenství, obrábění slitin a kovodělné výrobky
  • Vývoj nových strojírenských materiálů/konstrukcí
  • Prototypování pomocí pokročilých metod (aditivní výroba)

Popis regionálních aktérů

Ambasadoři

Luboš Rozkošný

Strojírenství

Chci vědět více...

Vojtěch Tambor

Strojírenství

Chci vědět více...

Karel Ždárský

Strojírenství

Chci vědět více...