Nové textilní materiály

Nové textilní materiály pro nové multidisciplinární aplikace

Tato doména je postavena primárně na firmách z Královéhradeckého kraje, v menší míře na výzkumných organizacích mimo kraj – je navázána silná spolupráce firem s výzkumnými organizacemi a firmami hlavně z Libereckého a Pardubického kraje. Existuje tedy propojení textilního triple helix napříč třemi kraji (NUTS 2 Severovýchod). Toto propojení pokrývá celý řetězec tržně uplatnitelné produkce a představuje podstatný podíl na zaměstnanosti a tržbách textilního sektoru ČR. Textilní firmy z Královehradeckého kraje jsou členy textilních klastrů se sídlem v Pardubickém a Libereckém kraji.

Hlavními činnostmi jsou tkaní textilií, textilní zušlechťování včetně konfekčního zpracování a oblast technických a netkaných textilií. Výzkum a vývoj se zaměřuje zejména na výrobu textilních materiálů s důrazem na funkcionalizaci (včetně nano a biotechnologických postupů), smart-textilie a nové ekologicky šetrné postupy zušlechťování a barvení. Dále se věnuje výzkumu a zavádění nových technologií a postupů do výroby textilií. Důležitým faktorem ve výzkumu a vývoji je udržitelnost surovinových zdrojů a nástup k oběhové ekonomice (circular economy).

 

Královéhradecký kraj je jediným krajem z ČR, který je zapojený do evropské textilní platformy RegioTEX. Jejím společným cílem je posilovat konkurenceschopnost, inovační aktivity firem/klastrů a vytvářet pracovní místa s vyšší přidanou hodnotou v textilním a oděvním průmyslu.

Doplňkově se doména zaměřuje také na poskytování odborného poradenství při exportu na specifické zahraniční textilní trhy.

Členění znalostní domény

  • Výroba textilních vláken a přízí
  • Výroba technických/průmyslových textilií
  • Výroba textilních materiálů s důrazem na funkcionalizaci
  • Konečná úprava textilií
  • Výroba oděvů

Popis regionálních aktérů

Ambasadoři

Lenka Martinková

Nové textilní materiály

Chci vědět více...