doc. Mgr. Tomáš Kozel, Ph.D.

Muž, který posouvá možnosti navigace ve vnitřních prostorách

Stává se vám, že se občas ocitnete ve velkém obchodním středisku nebo kancelářském komplexu a potřebujete tam rychle najít konkrétní obchod, kancelář, nebo třeba toaletu? Venku byste si spustili GPS. Ale uvnitř? Možná se podobný nápad nezdá být ničím neřešitelným, však některé verze pro vnitřní prostory již existují. Ale jejich přesnost je z mnoha technických důvodů zatím stále omezená. Mezi vizionáře, kteří tuto oblast výrazně posouvají kupředu, patří královéhradecký inovátor Tomáš Kozel.  

Člověk typu Tomáše Kozla by dříve býval nazýván osobou renesanční. Zkrátka takový ten šťastlivec, kterého příroda obdařila talentem snad úplně na všechno.

Původně se chtěl stát leteckým konstruktérem, ale výrazné nadání prokazoval také ve zpěvu a hraní na různé hudební nástroje. Jeho vášeň pro muziku nakonec zůstala na bázi koníčků. Ve vzácných chvílích volna dokáže s noblesou krotit klarinet, saxofon, klavír či syntetizátory a své umění prokazovat ve třech žánrově zcela různorodých uskupeních.

Osudem a obživou se mu však nakonec stala oblast IT, kde se nejvíce pohybuje v oblasti mobilních a smart technologií.

Tématem, které Tomáše Kozla v současné době nejvíce zaměstnává, je indoor lokalizace. Zjednodušeně řečeno se jedná o vývoj takové GPS navigace, která precizně funguje i ve vnitřních prostorách, tedy ne pouze venku.

Přesnost, které člověk dosahuje, když potřebuje zaměřit nějaký objekt v uzavřeném prostoru, má totiž stále poměrně značné rezervy. Je to kvůli tomu, že klasický satelitní GPS signál se dovnitř budovy zpravidla nedostane a musí být nahrazen jinou radiovou technologií, např. na bázi Bluetooth známého z každého telefonu, nebo Wi-Fi. I tak je uvnitř budov signál zkreslován množstvím zdí či odrazů a klasické přístupy GPS selhávají.

Tým Tomáše Kozla na to šel trochu jinak. Celý prostor je schopen na klíčových místech „dovybavit“ specifickými majáky. Pomocí sběru radiových (ale i dalších) „otisků“ a různých algoritmů je následný monitoring celého prostoru o poznání přesnější než dříve. Díky tomu je pak možné mobilní zařízení v bodově zaměřit s přesností až na 1, 5 metru.

Podobné radiomajáky lze umístit i na věci, které nejčastěji ztrácíte – třeba v podobě přívěšků na klíče. Po stažení potřebné aplikace, jež s majáčky bude komunikovat, byste takto označené předměty byli dnes schopni uvnitř zaměřit.

Výzkum v tomto oboru probíhá raketovým tempem, ale skvělých výsledků zase až tolik není. Celý nápad také naráží na důležité etické otázky ohledně zachování soukromí potenciálních uživatelů. Existuje zde tak ještě mnoho bílých míst, jež čekají na svá zaplnění.

Vlastně je dosti možné, že se tyto výzvy podaří zdolat právě týmu inovátora Tomáše Kozla.  Už jen fakt, že jejich odborný autorský článek patří k nejcitovanějším zdrojům k tomuto tématu za několik posledních týdnu, svědčí o úrovni vpravdě světové.

 

 

ICT a optoelektronika