prof. PharmDr. Petr Pávek, Ph.D.

Muž, jehož výzkumy pomáhají ve vývoji nových léčiv

Na světě existují stovky různých léčiv. Vyznat se v nich a umět je aplikovat takovým způsobem, aby pacientovi skutečně pomohly, je obrovská zodpovědnost. Za svou si ji vzal lékařský obor s názvem farmakologie – další oblast, která výrazně formuje královéhradecké vědecké podhoubí. Petr Pávek z Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy se konkrétně zabývá experimentální a klinickou farmakologií. Výsledky jeho práce tak často vedou k objevům léčiv vědeckým světem doposud nepoznaným.

Zjednodušeně řečeno, tým Petra Pávka odhaluje doposud neprobádané možnosti farmakoterapie. Činí tak pomocí nejmodernějších způsobů 21. století – molekulárně biologických metod, buněčných modelů, matematického modelování a dalších speciálních vědeckých postupů.

Na základě svých poznatků pak navrhuje nové cesty, po kterých by se farmakoterapie mohla vydat – objevuje ligandy pro některé receptory či dává dohromady nové formulace pro vybraná léčiva. Nevyhýbá se však ani možnostem terapie nukleovými kyselinami, tj. oblasti nazývané genová terapie.

Skupina pracuje na několika národních i mezinárodních projektech, kde se prolíná interdisciplinární přístup z mnoha oborů. Ty mohou být skutečně různorodé – za jedním stolem se mohou sejít odborníci na experimentální farmakologii, hepatologii, toxikologii, farmaceutickou technologii či nanomedicínu.

Na systematickém vývoji nových léčiv se podílí nejvíce s kolegy z Farmaceutické fakulty UK a z Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR. Výsledky práce těchto odborníků jsou chráněny několika mezinárodními patenty.

Ve volném čase byste Petra Pávka dost možná zastihli v zámecké zahradě Hrádku u Nechanic. Tam se totiž vhodně kloubí dva jeho velké koníčky – historie a možnost zahrát si na tamějším vymazleném hřišti golf. Spolu se svojí rodinou také čas od času rád vyráží na pěší túru do hor.

Energie a nové nápady, které zde i v budoucnu načerpá, se mu v dalším pokračování vědecké práce budou velice hodit. Prostor pro nové objevy, který jeho obor nabízí, je totiž ještě stále obrovský.

Biomedicína