Ing. Klára Scháňková

Tým VŠÚO, jenž umí vyšlechtit ovoce na míru

Moderní ovocnářství již zdaleka není pouze o pěstování ovocných stromů a plodin, při němž máte ruce od rána do večera zabořené v půdě. Jde o regulérní vědeckou disciplínu používající nejmodernější nástroje a metody v laboratořích, vybavených nejlépe jak si umíte představit. Obor má svůj vývoj, výsledky, inovace i prestiž. A díky mnoha lidem, k nimž patří i Jaroslav Vácha a Klára Scháňková, Česká republika na tomto kolbišti za ostatním světem nijak nezaostává.

Ovocnáři tvoří sehraný tým. Spojuje je láska k přírodě i k zahrádkaření. Cesty, které je svedly dohromady, však byly poměrně spletité. Na českých vysokých školách je ovocnářství jedním z oborů širšího studia, a tak noví specialisté zaměření na výzkum dorůstají praxí a zkušenostmi. To byl i případ našich ambasadorů. Jaroslav Vácha je totiž původně stavař, Klára Scháňková se zase věnovala aplikované ekologii. K práci v ovocnářství je, jakožto královéhradecké patrioty, přivedla nejen tradice, kterou pěstování ovoce v regionu má, ale hlavně s tím související umístění, dobrá pověst a současná vybavenost výzkumného ústavu v Holovousích.

Oba našli v oboru perspektivu, prestiž i etický přesah, kdy můžete vlastním přičiněním pozitivně ovlivňovat zdraví široké populace. Celý tým v současné době působí ve zbrusu novém centru, které nabízí špičkové, v České republice ojedinělé podmínky výzkumu. Asi není náhoda, že většina pracovníků kolektivu není starších 40 let.

Kvalitní podmínky jsou také předpokladem kvalitních výsledků. A ty holovouské pracoviště má. Jednou z jeho stěžejních činností je šlechtění nových odrůd ovoce. V současné době jsou úspěšné především nové odrůdy třešní, o něž mají zájem    komerční pěstitelé. Plody těchto třešní na trhu bodují svou mimořádnou kvalitou, chutí i nutriční hodnotou, což má pozitivní vliv na celkovou kondici a zdraví populace.

Zanedbatelné nejsou ani šlechtěním ovlivnitelná barevnost a velikost plodů, protože v různých zemích se mohou požadavky na ně lišit.

Ale ovocnářský výzkum nespočívá jen v novošlechtění, neméně důležité je znalost a prevence chorob a škůdců ovocných plodin, technologie jejich pěstování či péče o historický genofond.

Samozřejmostí je průběžná odborná podpora všem odběratelům. A ti už se dnes zdaleka nerekrutují jen z České a Slovenské republiky, čilé vazby má holovouský tým třeba v Německu.

Pro Jaroslava Váchu i Kláru Scháňkovou je ideálním odpočinkem pobyt venku, na procházce či na kole apod.  Oba k největším koníčkům řadí i svou práci, v níž se snoubí láska k přírodě a člověku s výzkumem, ve kterém lidská zvídavost a vynalézavost ještě zdaleka neřekly poslední slovo.

Pokročilé zemědělství