Ing. Karel Ždárský

Muž, který umí získávat olej z rostlin ekologicky

Bez rostlinného oleje se dnes obejde jen málokterá kuchyně. Možná i proto už jsme se tak nějak smířili s tím, že jeho konečná podoba je spíše dílem chemie než ryzí přírody. Existuje vůbec možnost a vůle vyrábět ho i ekologičtěji a zdravěji pro naše tělo? Příklad vizionáře, vývojáře, a především znalce a milovníka zákonů fyziky Karla Ždárského nám ukazuje, že to možné je. Tato praxe je však pouze jedním z rozměrů jeho předlouhé podnikatelské a životní cesty.

Na to, kým se Karel Ždárský stal, mělo pozitivní vliv několik šťastných shod okolností. Narodil se na vesnici do rodiny velkého zemědělského inovátora. Od malička ho chytly přírodní vědy, čemuž významně pomohli i osvícení učitelé, na něž během školní docházky narazil. Do toho vyrůstal v období velkého technologického rozvoje světa, kde právě vrcholil závod o dobývání vesmíru, takže ho fascinovalo všechno, co souviselo s moderní technikou.

Vystudoval technickou kybernetiku na ČVUT v Praze a hned po škole se uchytil v královéhradecké odnoži škodových závodů, kde načerpal zkušenosti ze strojírenské výroby a získal cenné kontakty. Když přišla Sametová revoluce a s ní související svoboda podnikání, mohl naplnit touhu tvořit vlastní produkty.

Jako svůj obor si vlastně zvolil návrat ke kořenům – vývoj zemědělských strojů a technologií na zpracování olejnatých semen pouze fyzikální mechanickou cestou. První malé lisy vznikly pro lokální výrobny bionafty.

Rostlinné oleje se převážně získávají tzv. chemickou extrakcí – tedy vymýváním rozpouštědlem, nejčastěji hexanem, který je ropným produktem a jeho malá množství pak zůstávají v oleji a zbývajícím krmivu.

Oproti tomu, mechanické lisování (podobně jako lisování ovocné šťávy, ale za mnohonásobně vyšších tlaků) je metoda velmi ekologická, avšak s menší účinností získání oleje než při chemické extrakci, a tedy by se zdálo, že zároveň podnikatelsky neefektivní. Tedy za předpokladu, že problém neřešíte komplexně, technicky, logisticky a obchodně. A že nevlastníte vhodné stroje a technologie, se kterými se vám takové počínání vyplatí. A právě na jejich vývoj se Karel Žďárský zaměřil. A dělá to tak dobře, že jeho lisy a extrudéry Farmet jsou v tom dnes světově unikátní.

Tento přístup představuje celou novou koncepci a vizi uvažování o zpracování olejnatých semen v podmínkách moderního udržitelného zemědělství. Získat olej pro komerční využití je jedna věc. Ale pokud zároveň využijete zbytek po lisování jako nejkvalitnější krmivo pro hospodářská zvířata, dosáhnete i výborného ekonomického výsledku. Hospodářská zvířata potřebují určité množství olejů v krmivu, a hlavně kvalitně upravené proteiny. To přesně umí technologie Farmet kombinací lisování a tepelné úpravy extruzí. Pan Žďárský tak nižší výtěžnost mechanického způsobu získávání oleje vyrovnal ohřevem s využitím rekuperace tepla. Jeho velkým cílem je boj za demonopolizaci výroby, za lokální ekologické zpracování přímo u zemědělců tak, aby se snižovala uhlíková stopa v celém řetězci přepravy a zpracování. Tento nový trend s nesmírným ekologickým přesahem je celkově stále spíše minoritní záležitostí. I díky lidem jako je Karel Žďárský se však věci dávají do pohybu čím dál tím častěji.

Ani to však ještě není vše, co má ve svém portfoliu. Jeho firma se zároveň specializuje také na stroje určené k setí, aplikaci hnojiv a zpracování půdy, se kterými se běžně můžete potkat na tuzemských polích. Dá se tak říct, že pokud obor, kterým se zabýváte, nějak souvisí se zemědělstvím, bude vás činnost pana Žďárského určitě zajímat.

Karel Žďárský rád neustále hledá nové výzvy a nová mezioborová prolnutí, díky kterým se efektivní zemědělství může posouvat dál a dál. Stroje, které posílá především na export, a to i do zámořských destinací, jsou známy vysokou životností a kvalitou, na které si zakládá. Jejich vývoj v sobě nese právě onen zájem o technické vymoženosti. Najdete v nich běžně GPS navigaci, automatické dávkování hnojiva a další zázraky moderní doby.

Ač je už několikanásobným hrdým dědečkem, dodnes si nezapomněl hrát a snít. Staví a ladí modely stíhaček a akrobatických letadel.  Pokud je možnost, stále se rád sveze traktorem.

Především však stále zůstává velkým obdivovatelem fyziky, přírodních zákonů a moudrosti přírody. Tedy těch hodnot, které svojí životní vizí a pílí dokázal spojit se špičkovou technikou.

Strojírenství